Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 379 thủ tục
dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
301
 • Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý, sử dụng công trình thiết yếu phải thực hiện những trách nhiệm gì trong quá trình thi công xây dựng công trình thiết yếu?
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Triệu Thị Thi
 • Vào lúc 15:04:41 ngày 17/01/2020
Chi tiết
302
 • Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý, sử dụng công trình thiết yếu phải thực hiện những trách nhiệm gì trong giai đoạn quản lý, khai thác và vận hành công trình thiết yếu?
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Triệu Văn Thắng
 • Vào lúc 15:02:41 ngày 17/01/2020
Chi tiết
303
 • Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý, sử dụng công trình thiết yếu phải thực hiện những trách nhiệm gì khi xảy ra sự cố đối với công trình thiết yếu ảnh hưởng đến an toàn công trình đường bộ và giao thông đường bộ?
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Bàn Đức Thanh
 • Vào lúc 15:00:23 ngày 17/01/2020
Chi tiết
304
 • Bao nhiêu thời gian doanh nghiệp có được văn bản thảo thuận vị trí, thông số kỹ thuật chi tiết cảng biển, bến cảng, cầu cảng, luồng hàng hải?
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Triệu Văn Tân
 • Vào lúc 14:40:24 ngày 17/01/2020
Chi tiết
305
 • Bao lâu thì nhận được GPLXQT kể từ khi có thông báo xác nhận hợp lệ?
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Đặng Minh Tân
 • Vào lúc 14:38:27 ngày 17/01/2020
Chi tiết
306
 • Bao giờ thì doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển?
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Bàn Thị Tâm
 • Vào lúc 14:33:44 ngày 17/01/2020
Chi tiết
307
 • Chuyên môn phù hợp khi xét chuyển đổi chứng chỉ hành nghề cho cá nhân nước ngoài được quy định như thế nào?
 • Sở Xây dựng
 • Triệu Văn Sử
 • Vào lúc 14:26:24 ngày 17/01/2020
Chi tiết
308
 • Chiều rộng tối thiểu của hành lang căn hộ của chung cư theo phân hạng là bao nhiêu?
 • Sở Xây dựng
 • Đỗ Thị Quỳnh
 • Vào lúc 14:24:32 ngày 17/01/2020
Chi tiết
309
 • Bộ Xây dựng có được cấp giấy phép xây dựng không?
 • Sở Xây dựng
 • Bàn Nguyên Phú
 • Vào lúc 14:23:04 ngày 17/01/2020
Chi tiết
310
 • Bộ Xây dựng có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài như thế nào?
 • Sở Xây dựng
 • Triệu Thúy Nhung
 • Vào lúc 14:20:18 ngày 17/01/2020
Chi tiết
311
 • Báo cáo thông tin về công trình xây dựng gửi cho ai?
 • Sở Xây dựng
 • Bàn Văn Nhân
 • Vào lúc 14:19:09 ngày 17/01/2020
Chi tiết
312
 • Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng gửi vào lúc nào?
 • Sở Xây dựng
 • Bế Trà My
 • Vào lúc 14:15:00 ngày 17/01/2020
Chi tiết
313
 • Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng gửi cho cơ quan nào?
 • Sở Xây dựng
 • Lý Thị Tuyết Mai
 • Vào lúc 14:13:29 ngày 17/01/2020
Chi tiết
314
 • Báo cáo Thông tin về công trình xây dựng gồm nội dung gì?
 • Sở Xây dựng
 • Lưu Thị Ngọc Ly
 • Vào lúc 14:12:28 ngày 17/01/2020
Chi tiết
315
 • Bộ phận Một cửa là gì?
 • Sở Xây dựng
 • Ma Văn Long
 • Vào lúc 14:06:54 ngày 17/01/2020
Chi tiết