STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 000.00.04.H60-240525-3000 Đăng ký mới CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀ TUYÊN 141 25/05/2024 30/05/2024 Đã tiếp nhận