Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ tiếp nhận
14.284
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
12.762
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 31/01/2023 14:30:13

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2023

thời gian cập nhật số liệu: 31/01/2023 14:30:13

Số lượt truy cập
12907552
Đang online: 11
Hôm qua: 8459
Tháng trước: 533049
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 13.670 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 13.551 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 13.384 hồ sơ
 • Quá hạn 167 hồ sơ
 • Tháng
  1/2023
  98,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 20.294 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 19.242 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 18.963 hồ sơ
 • Quá hạn 279 hồ sơ
 • Tháng
  12/2022
  98,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 23.073 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 22.774 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 21.798 hồ sơ
 • Quá hạn 976 hồ sơ
 • Tháng
  11/2022
  95,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 22.726 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 21.235 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 20.657 hồ sơ
 • Quá hạn 578 hồ sơ
 • Tháng
  10/2022
  97,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 37.753 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 53.964 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.582 hồ sơ
 • Quá hạn 382 hồ sơ
 • Tháng
  9/2022
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 25.772 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 47.079 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 46.345 hồ sơ
 • Quá hạn 734 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  98,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 57.118 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 24.150 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 23.507 hồ sơ
 • Quá hạn 643 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  97,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.059 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 20.656 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 19.581 hồ sơ
 • Quá hạn 1.075 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  94,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 21.116 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 20.572 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 19.926 hồ sơ
 • Quá hạn 646 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  96,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 20.744 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 20.204 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 19.728 hồ sơ
 • Quá hạn 476 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  97,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 21.608 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 20.482 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 20.122 hồ sơ
 • Quá hạn 360 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  98,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 14.543 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 13.774 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 13.693 hồ sơ
 • Quá hạn 81 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  99,4% đúng hạn
Giới thiệu

GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Phí bưu điện

GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Phí bưu điện

GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ VÀ CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC bằng giá cước dịch vụ tiếp nhận hồ sơ TTHC cộng với giá cước dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC.

Trường hợp không biết trước được chính xác khối lượng bưu gửi kết quả, phần giá cước dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC sẽ được áp dụng theo mức cước chuyển trả kết quả TTHC ở nấc khối lượng 100g bảng giá cước chuyển trả kết quả giải quyết TTHC.

Ghi chú: Dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết TTHC, dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC là đổi tượng không chịu thuế GTGT và chưa bao gồm giá cước dịch vụ chuyển nộp lệ phí, dịch vụ báo phát. Trường hợp TTHC có nộp lệ phí, sử dụng dịch vụ báo phát thì giá cước dịch vụ sẽ tỉnh thêm cước chuyển nộp lệ phí, cước dịch vụ báo phát.

CƯỚC DỊCH VỤ KHÁC

Cước b4

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN