Hồ sơ đầy đủ, hợp pháp đề nghị thành lập hội được giải quyết trong bao nhiêu ngày?

Hoàng Thị Tuyết Nhi — lúc 21:24:56 ngày 19/01/2020

Hồ sơ đầy đủ, hợp pháp đề nghị thành lập hội được giải quyết trong bao nhiêu ngày?

Trả lời

Được giải quyết trong thời hạn 60 ngày

Quản trị hệ thống — lúc 21:25:10 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi