Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định công nhận chồng tôi là cán bộ lão thành cách mạng, vậy gia đình tôi phải đến đâu để nhận chế độ?

Hà Thị Thu — lúc 16:57:04 ngày 19/01/2020

Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định công nhận chồng tôi là cán bộ lão thành cách mạng, vậy gia đình tôi phải đến đâu để nhận chế độ?

Trả lời

Đề nghị bà liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi bà đang sinh sống để được hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền

Quản trị hệ thống — lúc 16:57:22 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi