Cá nhân hoặc tổ chức muốn cấp, gia hạn, công nhận giấy chứng loại tàu bay và thiết bị tàu bay thì phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tiến hành các thủ tục như thế nào?

Giàng A Tu — lúc 15:13:36 ngày 17/01/2020

Cá nhân hoặc tổ chức muốn cấp, gia hạn, công nhận giấy chứng loại tàu bay và thiết bị tàu bay thì phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tiến hành các thủ tục như thế nào?

Trả lời

Thủ tục hành chính của Cục HKVN liên quan đến việc xin cấp, gia hạn, công nhận Giấy chứng nhận loại cho tàu bay và thiết bị tàu bay:Toàn văn Bộ quy chế ATHK lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay (VAR): https://www.caa.gov.vn/tai-lieu-quy-pham-phap-luat-an-toan-bay/bo-quy-che-an-toan-hang-khong---vietnam-aviation-regulations--20160728010010028.htm. Trong đó Chương B và Chương D của Phần 21 có liên quan trực tiếp đến cấp, gia hạn, công nhận Giấy chứng nhận loại cho tàu bay và thiết bị tàu bay.Tài liệu hướng dẫn (AC): https://www.caa.gov.vn/tai-lieu-quy-pham-phap-luat-an-toan-bay/tai-lieu-huong-dan---advisory-circulars--20160728012749809.htm.Trong đó AC-02-001, phần 3 liên quan trực tiếp đến việc hướng dẫn các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận loại cho tàu bay và thiết bị tàu bay.Mẫu biểu: https://www.caa.gov.vn/tai-lieu-quy-pham-phap-luat-an-toan-bay/danh-muc-don-mau-bieu-an-toan-bay----caav-flight-safety-form-and-application-20170707062044456.htm.Liên lạc trực tiếp với phòng chuyên môn: Phòng Tiêu chuẩn An toàn bay – 119 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội. Email: tcatb@caa.gov.vn, ĐT:

Quản trị hệ thống — lúc 15:13:57 ngày 17/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi