Cá nhân hay tổ chức muốn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay xuất khẩu cho tàu bay thì phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tiến hành các thủ tục như thế nào?

Đặng Văn Trường — lúc 15:11:02 ngày 17/01/2020

Cá nhân hay tổ chức muốn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay xuất khẩu cho tàu bay thì phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tiến hành các thủ tục như thế nào?

Trả lời

Thủ tục hành chính của Cục HKVN liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay xuất khẩu cho tàu bay:Toàn văn Bộ quy chế ATHK lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay (VAR): https://www.caa.gov.vn/tai-lieu-quy-pham-phap-luat-an-toan-bay/bo-quy-che-an-toan-hang-khong---vietnam-aviation-regulations--20160728010010028.htm. Trong đó Chương D của Phần 20 có liên quan trực tiếp đến cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay xuất khẩu cho tàu bay.Tài liệu hướng dẫn (AC): https://www.caa.gov.vn/tai-lieu-quy-pham-phap-luat-an-toan-bay/tai-lieu-huong-dan---advisory-circulars--20160728012749809.htm.Mẫu biểu: https://www.caa.gov.vn/tai-lieu-quy-pham-phap-luat-an-toan-bay/danh-muc-don-mau-bieu-an-toan-bay----caav-flight-safety-form-and-application-20170707062044456.htm.Trong đó các mẫu biểu số 24 liên quan trực tiếp đến quá trình xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay xuất khẩu cho tàu bay.Liên lạc trực tiếp với phòng chuyên môn: Phòng Tiêu chuẩn An toàn bay – 119 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội. Email: tcatb@caa.gov.vn, ĐT:

Quản trị hệ thống — lúc 15:11:32 ngày 17/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi