Ai là người giải quyết cho tôi được xuất ngũ trước thời hạn?

Tướng Văn Thành — lúc 13:26:00 ngày 11/01/2020

Ai là người giải quyết cho tôi được xuất ngũ trước thời hạn?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 38/2016/TT-BCA ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 129/2015/NĐ-CP, nếu bạn thực hiện nghĩa vụ tại Công an cấp tỉnh thì Giám đốc Công an tỉnh có thẩm quyền giải quyết cho bạn được xuất ngũ trước thời hạn. Nếu bạn thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Công an thì Thủ trưởng đơn vị (Tư lệnh, Cục trưởng) có thẩm quyền giải quyết xuất ngũ cho bạn.

Quản trị hệ thống — lúc 17:20:04 ngày 11/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi