Về việc cấp thẻ căn cước công dân ( CCCD )

Đặng Tuấn Vũ — lúc 11:46:57 ngày 07/01/2020

Cho em hỏi bao giờ thì tỉnh minh tiến hành cấp thẻ CCCD
Và thủ tục cần những gì ạ

Trả lời

Bông thủy tinh chống cháy là vật liệu chống cháy, thuộc danh mục phương tiện PCCC quy định Phụ lục V Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. Do đó, nếu đưa vào sử dụng trong hạng mục PCCC của công trình thì phải kiểm định về PCCC. Tuy nhiên, đối với vật liệu bông thủy tinh cách nhiệt chống cháy được các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần xem xét tùy vào yêu cầu cụ thể của công trình để đăng ký kiểm định “tính nguy hiểm cháy” đối với vật liệu đó hoặc “giới hạn chịu lửa” của kết cấu sử dụng vật liệu đó. Thành phần hồ sơ đề nghị kiểm định được quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 18 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy, cụ thể bao gồm:- Đơn đề nghị kiểm định phương tiện (mẫu số PC17 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an);- Chứng nhận xuất xưởng.- Chứng nhận chất lượng.- Các tài liệu kỹ thuật của bông thủy tinh cách nhiệt chống cháy đề nghị kiểm định;

Quản trị hệ thống — lúc 09:57:12 ngày 13/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi