Công dân Việt Nam ở nước ngoài muốn đăng ký kết hôn cần những thủ tục gì?

Hoàng Hà — lúc 11:16:12 ngày 20/11/2019

Công dân Việt Nam ở nước ngoài muốn đăng ký kết hôn cần những thủ tục gì?

Trả lời

Căn cứ pháp lý: Luật Hôn nhân gia đình 2014; Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại CQĐD.- Điều kiện kết hôn: nam đủ 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi, hai bên tự nguyện kết hôn, không bị mất năng lực hành vi dân sự, không thuộc các trường hợp cấm kết hôn (kết hôn giả tạo; tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn; người đang có vợ, có chồng; kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời, giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa những người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; Nhà nước không thừa nhận hôn nhân đồng giới).- Nơi đăng ký kết hôn: CQĐD tại nước các bạn sinh sống- Hồ sơ: Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu) Hộ chiếu còn giá trị sử dụng, giấy tờ chứng minh đang cư trú tại sở tại. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú trước khi xuất cảnh cấp nếu trước khi xuất cảnh đã đủ tuổi kết hôn. Nếu các bạn đã có thời gian cư trú tại nước khác (khi đã đủ tuổi kết hôn) thì phải xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do CQĐD tại nước này cấp. Trường hợp không thể xin giấy xác nhận thì có văn bản cam đoan theo Điều 7.2.b Thông tư liên tịch số 02.- Sau khi đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ, hai bạn phải cùng có mặt tại CQĐD để ký vào Giấy chứng nhận kết hôn và Sổ đăng ký kết hôn.

Quản trị hệ thống — lúc 11:16:39 ngày 20/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi