Có thể gửi hồ sơ xin giấy khai sinh qua bưu điện hoặc nhờ người khác nộp hộ được không?

Ngọc Hà — lúc 11:11:54 ngày 20/11/2019

Có thể gửi hồ sơ xin giấy khai sinh qua bưu điện hoặc nhờ người khác nộp hộ được không?

Trả lời

Anh/chị không thể gửi hồ sơ qua bưu điện;- Bố mẹ của bé có thể ủy quyền cho người khác đến nộp hồ sơ đăng ký khai sinh. Văn bản ủy quyền nêu rõ lý do vắng mặt của bố mẹ

Quản trị hệ thống — lúc 11:12:30 ngày 20/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi