CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 181 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 TT03 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
47 2.000751 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
48 CT 03 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Cấp Quận/huyện Chứng thực
49 CT03 Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Cấp Quận/huyện Chứng thực
50 GD 03 Thủ tục sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
51 HGCS 03 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở
52 HT 07 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp Quận/huyện Hộ tịch
53 HT03 Thủ tục đăng ký kết hôn Cấp Quận/huyện Hộ tịch
54 CT 04 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Cấp Quận/huyện Chứng thực
55 CT04 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Cấp Quận/huyện Chứng thực
56 GD 04 Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
57 HGCS 04 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở
58 HT04 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Cấp Quận/huyện Hộ tịch
59 TG 02 Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Tôn giáo
60 BTXH 05 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội