CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 435 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
61 GD 02 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Quận/huyện Gia đình
62 DT02 Thủ tục Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 Cấp Quận/huyện Dân tộc
63 KH-DT 02 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
64 KHDT02 Thủ tục Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
65 GD02 Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
66 GDDT02 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
67 GT 02 Thủ tục Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
68 HG 02 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở
69 1.000894.000.00.00.H60 Thủ tục đăng ký kết hôn Cấp Quận/huyện Hộ tịch
70 2.000779.000.00.00.H60 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
71 1.008838.000.00.00.H60 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Cấp Quận/huyện Khoa học công nghệ và môi trường
72 DT 02 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
73 1.004954.000.00.00.H60 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Cấp Quận/huyện Lao động, Tiền lương
74 3.000250.000.00.00.H60 Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác trường hợp có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái Cấp Quận/huyện Lâm nghiệp
75 LTHH02 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước