CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 120 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 1.010821.000.00.06.H60 Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Người có công
92 1.009811.000.00.00.H60 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc Làm
93 1.010822.000.00.06.H60 Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên Người có công
94 1.010823.000.00.06.H60 Hưởng lại chế độ ưu đãi Người có công
95 2.002341.000.00.00.H60 Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động An toàn, vệ sinh lao động
96 1.010824.000.00.06.H60 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần Người có công
97 2.002307.000.00.00.H60 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Người có công
98 2.002343.000.00.00.H60 Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp An toàn, vệ sinh lao động
99 1.010825.000.00.06.H60 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công
100 1.010826.000.00.06.H60 Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người có công
101 2.001157.000.00.00.H60 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công
102 1.010827.000.00.06.H60 Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú Người có công
103 2.001396.000.00.00.H60 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công
104 1.010828.000.00.06.H60 Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng Người có công
105 1.010829.000.00.06.H60 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công