Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 127 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 1.000436.000.00.00.H60 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động, Tiền lương
62 1.010815.000.00.06.H60 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng Người có công
63 2.000205.000.00.00.H60 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc Làm
64 2.000134.000.00.00.H60 Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động An toàn, vệ sinh lao động
65 1.000138.000.00.00.H60 Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp
66 1.010590.000.00.06-H60 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Giáo dục nghề nghiệp
67 1.000414.000.00.00.H60 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động, Tiền lương
68 1.010816.000.00.06.H60 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
69 2.000192.000.00.00.H60 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc Làm
70 1.010591.000.00.06-H60 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Giáo dục nghề nghiệp
71 1.010592.000.00.06-H60 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Giáo dục nghề nghiệp
72 1.010817.000.00.06.H60 Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
73 1.000459.000.00.00.H60 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việc Làm
74 2.000111.000.00.00.H60 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp An toàn, vệ sinh lao động
75 1.000234.000.00.00.H60 Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp