CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4313 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
4306 TCDN19 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
4307 TNMT04 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện. Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
4308 LVTT 01 Thủ tục Chuyển đổi cơ câu cây trồng trên đât trồng lúa Cấp Quận/huyện Trồng trọt
4309 VHCS04 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
4310 VHCS05 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
4311 ATTP04 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (đăng ký lần đầu) Sở Công Thương An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
4312 ATTP05 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do thay đổi nội dung quảng cáo hoặc hết thời hạn hiệu lực Sở Công Thương An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
4313 ATTP06 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng Sở Công Thương An toàn thực phẩm và dinh dưỡng