CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4316 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
4306 LVTT 01 Thủ tục Chuyển đổi cơ câu cây trồng trên đât trồng lúa Cấp Quận/huyện Trồng trọt
4307 VHCS04 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
4308 VHCS05 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
4309 VHSC03 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
4310 VHCS02 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
4311 VHCS06 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
4312 VHCS07 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
4313 VHCS08 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
4314 ATTP04 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (đăng ký lần đầu) Sở Công Thương An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
4315 ATTP05 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do thay đổi nội dung quảng cáo hoặc hết thời hạn hiệu lực Sở Công Thương An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
4316 ATTP06 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng Sở Công Thương An toàn thực phẩm và dinh dưỡng