Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 113 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DL 117 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Du lịch
2 DSVH 01 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa
3 MBHHQT 50 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa
4 MTNATL 22 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mỹ thuật , Nhiếp ảnh và Triển lãm
5 VKSSVLNCCHT 66 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Văn hóa
6 VHCS 38 Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh Văn hóa cơ sở
7 DL 118 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Du lịch
8 DSVH 02 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Di sản văn hóa
9 TDTT 74 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga Thể dục thể thao
10 VHCS 39 Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Văn hóa cơ sở
11 GĐ 56 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình
12 DL 104 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Du lịch
13 DL 119 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Du lịch
14 DSVH 03 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Di sản văn hóa
15 VHCS 40 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh Văn hóa cơ sở