CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.006718 Thủ tục Cho phép đoàn ra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Ngoại Vụ Công tác lãnh sự
2 1.006720 Thủ tục Cho phép các đoàn khách nước ngoài, đoàn khách quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Sở Ngoại Vụ Công tác lãnh sự
3 1.006719 Thủ tục Cho phép đoàn ra thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Ngoại vụ Sở Ngoại Vụ Công tác lãnh sự