CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 143 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000591.000.00.00.H60 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
2 1.001158.000.00.00.H60 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Công nghiệp nặng
3 CNDP 01 Thủ tục cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Công nghiệp địa phương
4 D 01 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện
5 2.000453.000.00.00.H60 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 Dầu khí
6 1.005190.000.00.00.H60 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Dịch vụ thương mại
7 DVTM01 Đăng ký lần đầu Hợp đồng theo mẫu/Điều kiện giao dịch chung Dịch vụ thương mại
8 2.001547.000.00.00.H60 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa Chất
9 KHCN 01 Thủ tục cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép Khoa học công nghệ
10 2.000674.000.00.00.H60 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
11 NL 01 Thủ tục điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV) Năng lượng
12 CNTM01 Thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình công nghiệp Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương
13 2.000309.000.00.00.H60 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản Lý Cạnh Tranh
14 TMQT số 01 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại Thương Mại Quốc Tế
15 VLNCN 01 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương (VLNCN) Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ