CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 CST01 Thủ tục kê khai, thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt Cấp Xã/Phường/Thị trấn Chính sách Thuế