STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.26.H60-230201-0001 01/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 (Trễ hạn 1 ngày) CHU VĂN TUẤN Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
2 000.31.26.H60-230201-0001 01/02/2023 02/02/2023 07/02/2023 (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 45 phút) NGUYỄN THỊ MÃO UBND Phường Mỹ Lâm - TP Tuyên Quang
3 000.00.26.H60-230201-0009 01/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 (Trễ hạn 1 ngày) NGUYỄN THANH GIANG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
4 000.20.26.H60-230301-0003 01/03/2023 02/03/2023 06/03/2023 (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 13 phút) NGUYỄN TUẤN ANH UBND Phường Nông Tiến TP Tuyên Quang
5 000.19.26.H60-230301-0002 01/03/2023 02/03/2023 03/03/2023 (Trễ hạn 4 giờ 30 phút) ĐOÀN VĂN VŨ UBND phường Minh Xuân TPTQ
6 000.00.26.H60-230801-0008 01/08/2023 21/08/2023 23/08/2023 (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 07 phút) PHẠM NĂNG TĨNH Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
7 000.00.26.H60-230602-0005 02/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 (Trễ hạn 2 giờ 59 phút) PHẠM TUẤN HÙNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
8 000.00.26.H60-230802-0002 02/08/2023 22/08/2023 23/08/2023 (Trễ hạn 7 giờ 14 phút) LÊ VIỆT DŨNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
9 000.00.26.H60-231002-0002 02/10/2023 25/10/2023 02/11/2023 (Trễ hạn 5 ngày 6 giờ 02 phút) TRẦN THU UYÊN Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
10 000.18.26.H60-230403-0001 03/04/2023 04/04/2023 04/04/2023 (Trễ hạn 4 giờ 16 phút) PHAN THANH ĐỊNH UBND Phường Hưng Thành TP Tuyên Quang
11 000.00.26.H60-230803-0002 03/08/2023 23/08/2023 23/08/2023 (Trễ hạn 1 giờ 02 phút) NGUYỄN THẾ LINH Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
12 000.30.26.H60-230504-0004 04/05/2023 05/05/2023 10/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 49 phút) MA VIẾT HÀO UBND Xã Tràng Đà TP Tuyên Quang
13 000.18.26.H60-230704-0001 04/07/2023 05/07/2023 11/07/2023 (Trễ hạn 3 ngày 5 giờ 54 phút) NGUYỄN VĂN NGỌC UBND Phường Hưng Thành TP Tuyên Quang
14 000.25.26.H60-231204-0002 04/12/2023 05/12/2023 07/12/2023 (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 42 phút) TRẦN THANH SƠN UBND xã An Khang - Thành Phố
15 000.00.26.H60-230505-0002 05/05/2023 26/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 27 phút) HOÀNG THỊ SA LỘ Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
16 000.00.26.H60-230505-0006 05/05/2023 25/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 6 giờ 25 phút) TRẦN THỊ NINH Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
17 000.00.26.H60-230505-0007 05/05/2023 25/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 50 phút) TRẦN NGỌC HƯNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
18 000.00.26.H60-230505-0008 05/05/2023 25/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 44 phút) TRẦN THỊ MINH THUỲ Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
19 000.25.26.H60-230704-0001 05/07/2023 06/07/2023 11/07/2023 (Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 37 phút) NGUYỄN VĂN CHÍNH UBND xã An Khang - Thành Phố
20 000.28.26.H60-230805-0002 05/08/2023 11/08/2023 12/08/2023 Trễ hạn (do trả ngoài giờ) PHAN THỊ SINH UBND xã Lưỡng Vượng - Thành Phố
21 000.00.26.H60-231205-0006 05/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 05 phút) PHAN THANH TÙNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
22 000.25.26.H60-221230-0002 06/01/2023 09/01/2023 10/01/2023 (Trễ hạn 3 giờ 25 phút) NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG UBND xã An Khang - Thành Phố
23 000.00.26.H60-230906-0005 06/09/2023 08/09/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 3 giờ 51 phút) TRẦN THANH HẢI Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
24 000.00.26.H60-230906-0006 06/09/2023 08/09/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 3 giờ 51 phút) ĐỖ KHẢI HOÀN Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
25 000.00.26.H60-230906-0007 06/09/2023 08/09/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 3 giờ 51 phút) ĐỖ MẠNH CƯỜNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
26 000.00.26.H60-230906-0008 06/09/2023 08/09/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 3 giờ 50 phút) ĐỖ THỊ BÌNH Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
27 000.27.26.H60-231106-0003 06/11/2023 07/11/2023 08/11/2023 (Trễ hạn 4 giờ 06 phút) NGUYỄN VĂN TUẤN UBND phường Đội Cấn - Thành Phố
28 000.28.26.H60-231206-0001 06/12/2023 07/12/2023 08/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 08 phút) BÙI BÍCH PHƯỢNG UBND xã Lưỡng Vượng - Thành Phố
29 000.00.26.H60-230307-0006 07/03/2023 28/03/2023 28/03/2023 (Trễ hạn 04 phút) HÀ ĐĂNG KHOA Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
30 000.25.26.H60-230907-0001 07/09/2023 08/09/2023 13/09/2023 (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 44 phút) TRẦN THANH SƠN UBND xã An Khang - Thành Phố
31 000.32.26.H60-231007-0002 07/10/2023 17/11/2023 01/12/2023 (Trễ hạn 9 ngày 3 giờ 34 phút) HOÀNG MINH TRUYỀN UBND xã Kim Phú - Thành Phố
32 000.00.26.H60-231107-0001 07/11/2023 28/11/2023 30/11/2023 (Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 11 phút) NGUYỄN THỊ HẠNH Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
33 000.00.26.H60-230208-0007 08/02/2023 28/02/2023 02/03/2023 (Trễ hạn 2 ngày) ĐÀM THANH HÀ Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
34 000.00.26.H60-230308-0002 08/03/2023 28/03/2023 28/03/2023 (Trễ hạn 04 phút) NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
35 000.00.26.H60-230308-0003 08/03/2023 28/03/2023 28/03/2023 (Trễ hạn 05 phút) NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
36 000.00.26.H60-230308-0004 08/03/2023 28/03/2023 28/03/2023 (Trễ hạn 05 phút) NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
37 000.00.26.H60-230308-0005 08/03/2023 28/03/2023 28/03/2023 (Trễ hạn 05 phút) NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
38 000.00.26.H60-230508-0005 08/05/2023 29/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 42 phút) LÊ QUÝ HUÂN Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
39 000.18.26.H60-230908-0001 08/09/2023 11/09/2023 12/09/2023 (Trễ hạn 5 giờ 26 phút) ĐẶNG HỮU TRUNG UBND Phường Hưng Thành TP Tuyên Quang
40 000.00.26.H60-230209-0002 09/02/2023 01/03/2023 02/03/2023 (Trễ hạn 1 ngày) NGUYỄN ĐỨC CẢNH Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
41 000.00.26.H60-230209-0017 09/02/2023 02/03/2023 02/03/2023 (Trễ hạn 1 giờ 05 phút) HOÀNG ANH TUÂN Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
42 000.00.26.H60-230509-0004 09/05/2023 30/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 3 giờ 04 phút) HỨA VĂN TRỌNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
43 000.00.26.H60-230509-0005 09/05/2023 30/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 2 giờ 45 phút) NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
44 000.00.26.H60-230509-0006 09/05/2023 30/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 2 giờ 38 phút) NGUYỄN THANH MINH Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
45 000.00.26.H60-230510-0012 10/05/2023 30/05/2023 30/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 21 phút) NGUYỄN THỊ ĐỊNH Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
46 000.24.26.H60-230809-0004 10/08/2023 15/08/2023 17/08/2023 (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 01 phút) BÙI THỊ THU HỒNG UBND phường Ỷ La TPTQ
47 000.24.26.H60-230809-0003 10/08/2023 15/08/2023 17/08/2023 (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 01 phút) VŨ MẠNH HÙNG UBND phường Ỷ La TPTQ
48 000.00.26.H60-230908-0009 11/09/2023 13/09/2023 19/09/2023 (Trễ hạn 3 ngày 7 giờ 18 phút) NGUYỄN THANH THÚY Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
49 000.00.26.H60-230911-0003 11/09/2023 13/09/2023 19/09/2023 (Trễ hạn 3 ngày 7 giờ 17 phút) HÀ MINH SƠN Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
50 000.18.26.H60-230711-0001 12/07/2023 19/07/2023 25/07/2023 (Trễ hạn 3 ngày 4 giờ 17 phút) LÊ KHẮC DƯƠNG UBND Phường Hưng Thành TP Tuyên Quang
51 000.18.26.H60-230712-0001 12/07/2023 19/07/2023 25/07/2023 (Trễ hạn 3 ngày 4 giờ 18 phút) ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG UBND Phường Hưng Thành TP Tuyên Quang
52 000.18.26.H60-230712-0002 12/07/2023 19/07/2023 25/07/2023 (Trễ hạn 3 ngày 4 giờ 18 phút) ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG UBND Phường Hưng Thành TP Tuyên Quang
53 000.18.26.H60-230712-0003 12/07/2023 19/07/2023 25/07/2023 (Trễ hạn 3 ngày 4 giờ 18 phút) ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG UBND Phường Hưng Thành TP Tuyên Quang
54 000.00.26.H60-230912-0001 12/09/2023 05/10/2023 11/10/2023 (Trễ hạn 3 ngày 4 giờ 01 phút) ĐỖ KHẢI HOÀN Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
55 000.18.26.H60-231012-0004 12/10/2023 13/10/2023 13/10/2023 (Trễ hạn 53 phút) TRẦN MINH HOÀNG UBND Phường Hưng Thành TP Tuyên Quang
56 000.18.26.H60-230413-0001 13/04/2023 14/04/2023 17/04/2023 (Trễ hạn 5 giờ 44 phút) VŨ MẠNH LONG UBND Phường Hưng Thành TP Tuyên Quang
57 000.18.26.H60-230413-0002 13/04/2023 14/04/2023 17/04/2023 (Trễ hạn 5 giờ 44 phút) TRẦN XUÂN HIỆP UBND Phường Hưng Thành TP Tuyên Quang
58 000.18.26.H60-230413-0003 13/04/2023 14/04/2023 17/04/2023 (Trễ hạn 5 giờ 43 phút) LÊ THỊ THANH HƯƠNG UBND Phường Hưng Thành TP Tuyên Quang
59 000.20.26.H60-230913-0001 13/09/2023 14/09/2023 18/09/2023 (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 01 phút) HOÀNG THỊ NHÂM UBND Phường Nông Tiến TP Tuyên Quang
60 000.32.26.H60-231113-0001 13/11/2023 14/11/2023 15/11/2023 (Trễ hạn 7 giờ 12 phút) ĐẶNG VĂN KIM UBND xã Kim Phú - Thành Phố
61 000.00.26.H60-230116-0004 16/01/2023 10/02/2023 15/02/2023 (Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 12 phút) PHẠM THANH HẢI Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
62 000.00.26.H60-230116-0007 16/01/2023 13/02/2023 15/02/2023 (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 12 phút) ĐINH VIỆT ĐỨC Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
63 000.00.26.H60-230116-0008 16/01/2023 10/02/2023 15/02/2023 (Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 12 phút) HOÀNG KHẮC NHÀN Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
64 000.00.26.H60-230316-0005 16/03/2023 06/04/2023 07/04/2023 (Trễ hạn 1 giờ 45 phút) PHẠM THỊ CHUNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
65 000.00.26.H60-230117-0003 17/01/2023 13/02/2023 15/02/2023 (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 11 phút) PHÙNG ĐÌNH HOÁ Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
66 000.00.26.H60-230117-0006 17/01/2023 13/02/2023 15/02/2023 (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 11 phút) NGUYỄN VĂN LỰC Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
67 000.25.26.H60-230417-0001 17/04/2023 24/04/2023 26/04/2023 (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 23 phút) TRẦN THANH SƠN UBND xã An Khang - Thành Phố
68 000.32.26.H60-231117-0001 17/11/2023 20/11/2023 24/11/2023 (Trễ hạn 3 ngày 4 giờ 28 phút) VI THỊ BÉ UBND xã Kim Phú - Thành Phố
69 000.00.26.H60-230118-0005 18/01/2023 14/02/2023 15/02/2023 (Trễ hạn 2 giờ 11 phút) CHẨU VĂN BÌNH Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
70 000.00.26.H60-230118-0006 18/01/2023 14/02/2023 15/02/2023 (Trễ hạn 2 giờ 13 phút) CHẨU VĂN BÌNH Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
71 000.18.26.H60-230517-0001 18/05/2023 19/05/2023 20/05/2023 (Trễ hạn 6 giờ 02 phút) VŨ XUÂN CHÍNH UBND Phường Hưng Thành TP Tuyên Quang
72 000.00.26.H60-231118-0002 18/11/2023 12/12/2023 26/12/2023 (Trễ hạn 9 ngày 1 giờ 31 phút) PHẠM THỊ NHÀI Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
73 000.00.26.H60-230419-0009 19/04/2023 15/05/2023 17/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 17 phút) BÙI THỊ NGA Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
74 000.00.26.H60-230419-0011 19/04/2023 15/05/2023 17/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 40 phút) VŨ THỊ CHINH Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
75 000.32.26.H60-230719-0001 19/07/2023 20/07/2023 24/07/2023 (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 09 phút) PHẠM ĐÌNH THÁI UBND xã Kim Phú - Thành Phố
76 000.27.26.H60-231019-0003 19/10/2023 20/10/2023 23/10/2023 (Trễ hạn 2 giờ 26 phút) HOÀNG TÙNG UBND phường Đội Cấn - Thành Phố
77 000.25.26.H60-230619-0003 20/06/2023 21/06/2023 26/06/2023 (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 44 phút) TRẦN THANH SƠN UBND xã An Khang - Thành Phố
78 000.25.26.H60-230619-0002 20/06/2023 21/06/2023 26/06/2023 (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 44 phút) TRẦN THANH SƠN UBND xã An Khang - Thành Phố
79 000.00.26.H60-230720-0009 20/07/2023 10/08/2023 15/08/2023 (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 20 phút) PHÙNG BÌNH ÁNH Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
80 000.00.26.H60-230720-0011 20/07/2023 10/08/2023 15/08/2023 (Trễ hạn 3 ngày 1 giờ 22 phút) CHẨU THỊ MIỀN Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
81 000.20.26.H60-230221-0003 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 (Trễ hạn 3 giờ 55 phút) NGUYỄN HỒNG HẠNH UBND Phường Nông Tiến TP Tuyên Quang
82 000.28.26.H60-230321-0002 21/03/2023 22/03/2023 22/03/2023 (Trễ hạn 25 phút) CHƯ THỊ NGHĨA UBND xã Lưỡng Vượng - Thành Phố
83 000.00.26.H60-230421-0013 21/04/2023 17/05/2023 17/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 55 phút) ĐẶNG VIỆT DŨNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
84 000.00.26.H60-230421-0017 21/04/2023 16/05/2023 17/05/2023 (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 28 phút) TRẦN VĂN TIỀM Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
85 000.00.26.H60-230721-0004 21/07/2023 11/08/2023 15/08/2023 (Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 58 phút) ĐINH THỊ THU TRANG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
86 000.00.26.H60-230721-0005 21/07/2023 10/08/2023 15/08/2023 (Trễ hạn 3 ngày 1 giờ 46 phút) ĐẶNG VĂN CÔNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
87 000.00.26.H60-231121-0004 21/11/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 08 phút) NGUYỄN CHÍ TÙNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
88 000.00.26.H60-230323-0006 23/03/2023 12/04/2023 12/04/2023 (Trễ hạn 22 phút) TRẦN THỊ NINH Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
89 000.00.26.H60-230323-0008 23/03/2023 12/04/2023 12/04/2023 (Trễ hạn 22 phút) PHẠM THỊ NHÀN Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
90 000.00.26.H60-230323-0011 23/03/2023 12/04/2023 12/04/2023 (Trễ hạn 21 phút) HOÀNG NGỌC QUỲNH Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
91 000.20.26.H60-230522-0001 23/05/2023 24/05/2023 25/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 03 phút) NGUYỄN ĐĂNG DŨNG UBND Phường Nông Tiến TP Tuyên Quang
92 000.00.26.H60-230224-0004 24/02/2023 16/03/2023 16/03/2023 (Trễ hạn 36 phút) VŨ THỊ LIÊN Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
93 000.19.26.H60-230224-0002 24/02/2023 27/02/2023 01/03/2023 (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 55 phút) ĐOÀN VĂN VŨ UBND phường Minh Xuân TPTQ
94 000.00.26.H60-230424-0014 24/04/2023 17/05/2023 17/05/2023 (Trễ hạn 08 phút) CAO THỊ THANH HẰNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
95 000.00.26.H60-230724-0005 24/07/2023 14/08/2023 15/08/2023 (Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 38 phút) NGUYỄN DUY HÙNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
96 000.27.26.H60-230724-0001 24/07/2023 25/07/2023 26/07/2023 (Trễ hạn 3 giờ 22 phút) TRẦN THỊ SƠN UBND phường Đội Cấn - Thành Phố
97 000.00.26.H60-230724-0006 24/07/2023 14/08/2023 15/08/2023 (Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 32 phút) NGUYỄN DUY HÙNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
98 000.00.26.H60-230724-0007 24/07/2023 14/08/2023 15/08/2023 (Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 28 phút) NGUYỄN DUY HÙNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
99 000.00.26.H60-230724-0008 24/07/2023 14/08/2023 15/08/2023 (Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 23 phút) NGUYỄN DUY HÙNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
100 000.00.26.H60-230724-0011 24/07/2023 14/08/2023 15/08/2023 (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 55 phút) HOÀNG THỊ TỚI Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
101 000.00.26.H60-230724-0012 24/07/2023 11/08/2023 15/08/2023 (Trễ hạn 2 ngày 0 giờ 55 phút) PHẠM THỊ HỒNG TỴ Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
102 000.00.26.H60-231124-0004 24/11/2023 08/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 48 phút) HÁN VĂN PHƯỢNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
103 000.00.26.H60-231124-0005 24/11/2023 08/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 45 phút) HÁN VĂN PHƯỢNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
104 000.00.26.H60-231124-0006 24/11/2023 08/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 42 phút) HÁN VĂN PHƯỢNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
105 000.00.26.H60-231124-0011 24/11/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 47 phút) LÊ HOÀNG SƠN Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
106 000.00.26.H60-231124-0013 24/11/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 06 phút) ĐẶNG THỊ BÉ Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
107 000.00.26.H60-230725-0001 25/07/2023 15/08/2023 15/08/2023 (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 42 phút) NGUYỄN VĂN XUÂN Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
108 000.00.26.H60-230725-0003 25/07/2023 15/08/2023 15/08/2023 (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 24 phút) PHẠM VĂN HẢO Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
109 000.26.26.H60-231225-0003 25/12/2023 26/12/2023 26/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 21 phút) BÙI ĐÌNH THI UBND Phường An Tường TP Tuyên Quang
110 000.28.26.H60-230623-0001 26/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 (Trễ hạn 5 giờ 58 phút) VŨ THỊ THƠM UBND xã Lưỡng Vượng - Thành Phố
111 000.28.26.H60-230626-0002 26/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 (Trễ hạn 5 giờ 54 phút) TRẦN DUY KHÁNH UBND xã Lưỡng Vượng - Thành Phố
112 000.00.26.H60-230626-0012 26/06/2023 14/07/2023 21/09/2023 (Trễ hạn 48 ngày 6 giờ 16 phút) LÂM HỒNG KHÁNH Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
113 000.32.26.H60-230626-0002 26/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 (Trễ hạn 3 giờ 02 phút) LÝ THỊ BẢY UBND xã Kim Phú - Thành Phố
114 000.32.26.H60-230626-0004 26/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 (Trễ hạn 3 giờ 02 phút) LÝ THỊ BẢY UBND xã Kim Phú - Thành Phố
115 000.32.26.H60-230626-0005 26/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 (Trễ hạn 3 giờ 02 phút) LÝ THỊ BẢY UBND xã Kim Phú - Thành Phố
116 000.00.26.H60-230726-0005 26/07/2023 15/08/2023 15/08/2023 (Trễ hạn 7 giờ 00 phút) TRẦN THỊ NINH Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
117 000.18.26.H60-230228-0003 28/02/2023 01/03/2023 03/03/2023 (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 11 phút) ĐỖ MẠNH CƯỜNG UBND Phường Hưng Thành TP Tuyên Quang
118 000.18.26.H60-230228-0002 28/02/2023 01/03/2023 03/03/2023 (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 11 phút) ĐỖ VĂN CÔNG UBND Phường Hưng Thành TP Tuyên Quang
119 000.00.26.H60-230130-0003 30/01/2023 17/02/2023 22/02/2023 (Trễ hạn 3 ngày) HOÀNG VĂN THUỶ Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
120 000.20.26.H60-230130-0005 30/01/2023 31/01/2023 31/01/2023 (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 19 phút) VƯƠNG THỊ QUỲNH UBND Phường Nông Tiến TP Tuyên Quang
121 000.00.26.H60-230830-0006 30/08/2023 26/09/2023 11/10/2023 (Trễ hạn 10 ngày 4 giờ 35 phút) NGUYỄN THỊ THANH Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
122 000.00.26.H60-230531-0011 31/05/2023 20/06/2023 20/06/2023 (Trễ hạn 2 giờ 48 phút) MA ANH DŨNG Bộ phận một cửa UBND Thành Phố
123 000.19.26.H60-231031-0001 31/10/2023 12/12/2023 15/12/2023 (Trễ hạn 3 ngày 6 giờ 38 phút) NGUYỄN THANH NGHỊ UBND phường Minh Xuân TPTQ
124 000.19.26.H60-231027-0003 31/10/2023 12/12/2023 15/12/2023 (Trễ hạn 3 ngày 6 giờ 37 phút) NGUYỄN THỊ HẠNH UBND phường Minh Xuân TPTQ