Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 379 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
76
 • Công trình khai thác nguồn nước tại đầm, phá thì lập Hồ sơ cấp phép nước mặt hay nước biển?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Lý Văn Huấn
 • Vào lúc 21:09:36 ngày 19/01/2020
Chi tiết
77
 • Các trường hợp được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Âu Thị Hợp
 • Vào lúc 21:08:36 ngày 19/01/2020
Chi tiết
78
 • Các trường hợp phải thực hiện cấp lại giấy phép khai thác sử dụng nước
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Trần Văn Hiếu
 • Vào lúc 21:07:51 ngày 19/01/2020
Chi tiết
79
 • Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không phải đăng ký, không phải xin phép?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Nguyễn Trung Hiếu
 • Vào lúc 21:07:00 ngày 19/01/2020
Chi tiết
80
 • Các mẫu vật nộp vào Bảo tàng Địa chất phải kèm theo thông tin gì?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Hoàng Trung Hiếu
 • Vào lúc 21:06:13 ngày 19/01/2020
Chi tiết
81
 • Các công trình khai thác, sử dụng nước mặt với quy mô như thế nào phải thực hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Hoàng Thu Hiền
 • Vào lúc 21:05:26 ngày 19/01/2020
Chi tiết
82
 • Các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất với quy mô như thế nào phải thực hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Lâm Văn Hải
 • Vào lúc 21:04:40 ngày 19/01/2020
Chi tiết
83
 • Cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cần phải đáp ứng những điều kiện nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Nguyễn Quỳnh Giang
 • Vào lúc 21:03:17 ngày 19/01/2020
Chi tiết
84
 • Cá nhân phải đáp ứng điều kiện nào để được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Hoàng Thị Hương Giang
 • Vào lúc 21:01:46 ngày 19/01/2020
Chi tiết
85
 • Cá nhân phải đáp ứng điều kiện nào để được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Bùi Hữu Đương
 • Vào lúc 21:00:42 ngày 19/01/2020
Chi tiết
86
 • Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ được cấp đổi trong trường hợp nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Nguyễn Thị Dương
 • Vào lúc 20:59:27 ngày 19/01/2020
Chi tiết
87
 • Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ được cấp lại trong trường hợp nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Nguyễn Thị Quỳnh Chi
 • Vào lúc 20:57:36 ngày 19/01/2020
Chi tiết
88
 • Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ có thời hạn bao lâu?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Phạm Thị Xuyến
 • Vào lúc 20:56:12 ngày 19/01/2020
Chi tiết
89
 • Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ bị thu hồi trong trường hợp nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Nguyễn Thị Cẩm Vân
 • Vào lúc 20:55:11 ngày 19/01/2020
Chi tiết
90
 • Chúng tôi có công trình thủy lợi kết hợp thủy điện, công trình thuộc sông liên tỉnh, có vị trí nằm trên địa bàn tại 02 tỉnh. Vậy tôi cần phải tính tiền cấp quyền khai thác, tài nguyên nước thế nào đối với 2 tỉnh?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Trần Thanh Tùng
 • Vào lúc 20:54:16 ngày 19/01/2020
Chi tiết