Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 379 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
46
 • Chúng tôi muốn làm nhà phân phối thuốc lá chúng tôi cần làm những thủ tục gì?
 • Sở Công Thương
 • Phan Thị Thu Giang
 • Vào lúc 21:47:31 ngày 19/01/2020
Chi tiết
47
 • Chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm hoặc chuỗi siêu thị có thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương?
 • Sở Công Thương
 • Hoàng Thị Giang
 • Vào lúc 21:46:46 ngày 19/01/2020
Chi tiết
48
 • Bộ Công Thương tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp theo quy trình như thế nào?
 • Sở Công Thương
 • Đàm Thị Giang
 • Vào lúc 21:45:53 ngày 19/01/2020
Chi tiết
49
 • Bộ Công Thương cho biết các trường hợp miễn trừ phải dán nhãn năng lượng bắt buộc?
 • Sở Công Thương
 • Nguyễn Văn Đức
 • Vào lúc 21:44:51 ngày 19/01/2020
Chi tiết
50
 • Ai có thẩm quyền quyết định cho hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
 • Sở Công Thương
 • Nguyễn Văn Chiến
 • Vào lúc 21:43:33 ngày 19/01/2020
Chi tiết
51
 • Bộ Xây dựng có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài như thế nào?
 • Sở Xây dựng
 • Sầm Tuấn Anh
 • Vào lúc 21:40:47 ngày 19/01/2020
Chi tiết
52
 • Báo cáo thông tin về công trình xây dựng gửi vào thời điểm nào?
 • Sở Xây dựng
 • Phạm Tuấn Anh
 • Vào lúc 21:40:01 ngày 19/01/2020
Chi tiết
53
 • Báo cáo thông tin về công trình xây dựng gửi cho ai?
 • Sở Xây dựng
 • Hoàng Ngọc Vượng
 • Vào lúc 21:39:13 ngày 19/01/2020
Chi tiết
54
 • Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng thể hiện nội dung gì?
 • Sở Xây dựng
 • Đỗ Vũ Thu Uyên
 • Vào lúc 21:38:11 ngày 19/01/2020
Chi tiết
55
 • Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng gửi vào lúc nào?
 • Sở Xây dựng
 • Lý Văn Tùng
 • Vào lúc 21:37:19 ngày 19/01/2020
Chi tiết
56
 • Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng gửi cho cơ quan nào?
 • Sở Xây dựng
 • Lâm Thị Trường
 • Vào lúc 21:36:31 ngày 19/01/2020
Chi tiết
57
 • Báo cáo Thông tin về công trình xây dựng gồm nội dung gì?
 • Sở Xây dựng
 • Đoàn Thanh Trúc
 • Vào lúc 21:35:47 ngày 19/01/2020
Chi tiết
58
 • Dịch vụ công trực tuyến là gì?
 • Sở Xây dựng
 • Lục Quốc Toản
 • Vào lúc 21:34:23 ngày 19/01/2020
Chi tiết
59
 • Bộ phận một cửa xử lý những hồ sơ được đơn vị chuyên môn yêu cầu bổ sung như thế nào?
 • Sở Xây dựng
 • Lâm Quốc Tấn
 • Vào lúc 21:33:24 ngày 19/01/2020
Chi tiết
60
 • Bộ phận Một cửa là gì?
 • Sở Xây dựng
 • Đỗ Thị Tâm
 • Vào lúc 21:32:32 ngày 19/01/2020
Chi tiết