Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 379 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
31
 • Cơ quan nào có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự?
 • Sở Ngoại Vụ
 • Nịnh Thị Kim Kiều
 • Vào lúc 22:02:18 ngày 19/01/2020
Chi tiết
32
 • Cơ quan nào có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự?
 • Sở Ngoại Vụ
 • Nịnh Thị Kim Kiều
 • Vào lúc 22:02:16 ngày 19/01/2020
Chi tiết
33
 • Cơ quan nào có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam?
 • Sở Ngoại Vụ
 • Đàm Thúy Hường
 • Vào lúc 22:01:33 ngày 19/01/2020
Chi tiết
34
 • Chúng tôi sẽ nhận được giấy xác nhận khai báo bao lâu sau khi làm Thủ tục khai báo vật liệu hạt nhân nguồn ?
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Trần Thu Huyền
 • Vào lúc 21:59:45 ngày 19/01/2020
Chi tiết
35
 • Bệnh viện tôi nhập máy X quang dùng trong y tế thì tôi có phải khai báo với Cục An toàn bức xạ hạt nhân không?
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Trần Thị Thu Huyền
 • Vào lúc 21:58:45 ngày 19/01/2020
Chi tiết
36
 • Chúng tôi sẽ nhận được giấy xác nhận khai báo bao lâu sau khi làm Thủ tục khai báo vật liệu hạt nhân nguồn ?
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Hoàng Quang Huy
 • Vào lúc 21:58:01 ngày 19/01/2020
Chi tiết
37
 • Ban Quản lý dự án muốn nộp hồ sơ thanh toán đơn rút vốn lần đầu về tài khoản tạm ứng từ nhà tài trợ nước ngoài thì cần làm các thủ tục gì?
 • Sở Tài chính
 • Bùi Thị Huệ
 • Vào lúc 21:56:35 ngày 19/01/2020
Chi tiết
38
 • Chúng tôi muốn đăng ký xin cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện thì cần phải nộp những hồ sơ gì?
 • Sở Tài chính
 • Âu Văn Hoàng
 • Vào lúc 21:55:23 ngày 19/01/2020
Chi tiết
39
 • Các hình thức tập trung kinh tế theo quy định của Luật Cạnh tranh?
 • Sở Công Thương
 • Trần Trung Hiếu
 • Vào lúc 21:53:52 ngày 19/01/2020
Chi tiết
40
 • Các hình thức khuyến mại phải thực hiện đăng ký hoạt động khuyến mại?
 • Sở Công Thương
 • Ngô Trung Hiếu
 • Vào lúc 21:52:57 ngày 19/01/2020
Chi tiết
41
 • Các hình thức khuyến mại phải thực hiện thông báo hoạt động khuyến mại?
 • Sở Công Thương
 • Lý Văn Hiếu
 • Vào lúc 21:51:58 ngày 19/01/2020
Chi tiết
42
 • Các hành vi nào được coi là vi phạm quy định về tập trung kinh tế?
 • Sở Công Thương
 • Đường Minh Hiếu
 • Vào lúc 21:51:10 ngày 19/01/2020
Chi tiết
43
 • Các hành vi bị cấm thực hiện trong hoạt động khuyến mại?
 • Sở Công Thương
 • Lý Thị Hằng
 • Vào lúc 21:50:24 ngày 19/01/2020
Chi tiết
44
 • Các cách thức thực hiện nộp hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại?
 • Sở Công Thương
 • Trần Thị Hành
 • Vào lúc 21:49:31 ngày 19/01/2020
Chi tiết
45
 • Chúng tôi muốn được cấp Giấy phép kinh doanh VLNCN, điều kiện để được kinh doanh VLNCN là gì?
 • Sở Công Thương
 • Âu Thị Giáo
 • Vào lúc 21:48:27 ngày 19/01/2020
Chi tiết