Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 379 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
331
 • Có mất phí để mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Nguyễn Thế Tài
 • Vào lúc 10:24:05 ngày 17/01/2020
Chi tiết
332
 • Có mất phí để mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Lý Tiến Phương
 • Vào lúc 10:21:51 ngày 17/01/2020
Chi tiết
333
 • Có mất phí để mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Nguyễn Văn Lương
 • Vào lúc 10:10:21 ngày 17/01/2020
Chi tiết
334
 • Có mất phí để mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Trịnh Bảo Long
 • Vào lúc 09:57:19 ngày 17/01/2020
Chi tiết
335
 • Có mất phí để mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Lý Càn Long
 • Vào lúc 09:54:57 ngày 17/01/2020
Chi tiết
336
 • Có mất phí để làm thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập không?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Giàng Phương Hoan
 • Vào lúc 09:53:45 ngày 17/01/2020
Chi tiết
337
 • Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở cần những yêu cầu, điều kiện nào?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Ma Đình Anh
 • Vào lúc 09:52:29 ngày 17/01/2020
Chi tiết
338
 • Các cách thức thực hiện nộp hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại?
 • Sở Công Thương
 • Lương Thùy Linh
 • Vào lúc 09:24:31 ngày 17/01/2020
Chi tiết
339
 • Ai có thẩm quyền quyết định cho hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
 • Sở Công Thương
 • Hoàng Anh Tú
 • Vào lúc 09:06:29 ngày 17/01/2020
Chi tiết
340
 • Chúng tôi muốn làm nhà phân phối thuốc lá chúng tôi cần làm những thủ tục gì?
 • Sở Công Thương
 • Hoàng Thị Thủy
 • Vào lúc 03:07:33 ngày 17/01/2020
Chi tiết
341
 • Bộ Công Thương tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp theo quy trình như thế nào?
 • Sở Công Thương
 • Hoàng Thị Huệ
 • Vào lúc 02:55:59 ngày 17/01/2020
Chi tiết
342
 • Bộ Công Thương cho biết các trường hợp miễn trừ phải dán nhãn năng lượng bắt buộc?
 • Sở Công Thương
 • Hoàng Minh Tuấn
 • Vào lúc 02:52:52 ngày 17/01/2020
Chi tiết
343
 • Ai có thẩm quyền quyết định cho hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
 • Sở Công Thương
 • Đỗ Diệu My
 • Vào lúc 02:47:39 ngày 17/01/2020
Chi tiết
344
 • Chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm hoặc chuỗi siêu thị có thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương?
 • Sở Công Thương
 • Vũ Đức Mạnh
 • Vào lúc 16:26:59 ngày 13/01/2020
Chi tiết
345
 • Bộ Công Thương cho biết các trường hợp miễn trừ phải dán nhãn năng lượng bắt buộc?
 • Sở Công Thương
 • Đỗ Thanh Mai
 • Vào lúc 16:23:11 ngày 13/01/2020
Chi tiết