Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 379 thủ tục
dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
316
 • Bộ phận Một cửa là gì?
 • Sở Xây dựng
 • Quan Nguyễn Thế Linh
 • Vào lúc 14:05:46 ngày 17/01/2020
Chi tiết
317
 • Bộ phận Một cửa là gì?
 • Sở Xây dựng
 • Ma Quang Linh
 • Vào lúc 13:59:58 ngày 17/01/2020
Chi tiết
318
 • Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở cần những yêu cầu, điều kiện nào?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Trương Ý Văn
 • Vào lúc 11:51:53 ngày 17/01/2020
Chi tiết
319
 • Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở cần những yêu cầu, điều kiện nào?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Chúc Văn Tuyên
 • Vào lúc 11:49:47 ngày 17/01/2020
Chi tiết
320
 • Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở cần những yêu cầu, điều kiện nào?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Triệu Trung Tuân
 • Vào lúc 11:44:37 ngày 17/01/2020
Chi tiết
321
 • Có mất Phí và lệ phí xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, ở xã, thôn đặc biệt khó khăn không?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Cháng Hợp Thương
 • Vào lúc 11:16:34 ngày 17/01/2020
Chi tiết
322
 • Cách thực hiện đối với thủ tục hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học cơ sở các dân tộc thiểu số rất ít người như thế nào?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Chúc Mềnh Thắng
 • Vào lúc 11:14:51 ngày 17/01/2020
Chi tiết
323
 • Cách thức thực hiện để cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục như thế nào?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Triệu Văn Thanh
 • Vào lúc 10:51:23 ngày 17/01/2020
Chi tiết
324
 • Cách thức thực hiện xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường trung học cơ sở, ở xã, thôn đặc biệt khó khăn như thế nào?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Ma Đình Tân
 • Vào lúc 10:40:54 ngày 17/01/2020
Chi tiết
325
 • Cách thức thực hiện việc Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy như thế nào?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Nguyễn Thế Tài
 • Vào lúc 10:38:43 ngày 17/01/2020
Chi tiết
326
 • Cách thức thực hiện thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại như thế nào?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Cháng Hợp Thương
 • Vào lúc 10:35:08 ngày 17/01/2020
Chi tiết
327
 • Chương trình đào tạo để Liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ như thế nào?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Nguyễn Đinh Thìn
 • Vào lúc 10:33:45 ngày 17/01/2020
Chi tiết
328
 • Chương trình giáo dục tích hợp trình tự thực hiện như thế nào?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Chúc Mềnh Thắng
 • Vào lúc 10:32:21 ngày 17/01/2020
Chi tiết
329
 • Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở dựa vào căn cứ pháp lý nào?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Phượng Chí Thành
 • Vào lúc 10:31:04 ngày 17/01/2020
Chi tiết
330
 • Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở dựa vào căn cứ pháp lý nào?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Triệu Văn Thanh
 • Vào lúc 10:29:15 ngày 17/01/2020
Chi tiết