Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 379 thủ tục
dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
286
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của các cơ quan liên quan về Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án về những nội dung gì?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Lý Đức Kiên
 • Vào lúc 15:56:04 ngày 17/01/2020
Chi tiết
287
 • Bên mời thầu phải nộp các chi phí gì khi sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Hoàng Văn Khỏe
 • Vào lúc 15:52:42 ngày 17/01/2020
Chi tiết
288
 • Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi được lập theo mẫu nào?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Bàn Văn Khé
 • Vào lúc 15:49:25 ngày 17/01/2020
Chi tiết
289
 • Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi được lập theo mẫu nào
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Bàn Đức Hồng
 • Vào lúc 15:30:22 ngày 17/01/2020
Chi tiết
290
 • Báo cáo tình hình dự án đầu tư ra nước nước được thực hiện theo hình thức nào?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Lộc Văn Hoài
 • Vào lúc 15:28:40 ngày 17/01/2020
Chi tiết
291
 • Báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia có cần ký đóng dấu?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Dương Việt Duy
 • Vào lúc 15:26:22 ngày 17/01/2020
Chi tiết
292
 • Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi được lập theo mẫu nào?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Ma Thế Chuyên
 • Vào lúc 15:24:52 ngày 17/01/2020
Chi tiết
293
 • Ai được nhận khoản viện trợ phi dự án viện trợ PCPNN?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Hoàng Văn Chinh
 • Vào lúc 15:22:22 ngày 17/01/2020
Chi tiết
294
 • Khi có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật thì liên hiệp hợp tác xã phải tiến hành thủ tục thay đổi gì với cơ quan quản lý liên hiệp hợp tác xã kể từ ngày Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành ngày 28/5/2019?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Phùng Tiểu Bằng
 • Vào lúc 15:20:41 ngày 17/01/2020
Chi tiết
295
 • Cách thức nộp hồ sơ như thế nào?
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Triệu Quốc Bảo
 • Vào lúc 15:17:36 ngày 17/01/2020
Chi tiết
296
 • Các trường hợp nào phải đề nghị cấp lại giấy phép KSAN có giá trị sử dụng dài hạn?
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Hoàng Kim Yến
 • Vào lúc 15:14:54 ngày 17/01/2020
Chi tiết
297
 • Cá nhân hoặc tổ chức muốn cấp, gia hạn, công nhận giấy chứng loại tàu bay và thiết bị tàu bay thì phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tiến hành các thủ tục như thế nào?
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Giàng A Tu
 • Vào lúc 15:13:36 ngày 17/01/2020
Chi tiết
298
 • Cá nhân hay tổ chức muốn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay xuất khẩu cho tàu bay thì phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tiến hành các thủ tục như thế nào?
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Đặng Văn Trường
 • Vào lúc 15:11:02 ngày 17/01/2020
Chi tiết
299
 • Cá nhân hay tổ chức muốn cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu bay mang quốc tịch Việt Nam thì phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tiến hành các thủ tục như thế nào?
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Bàn Tài Tiến
 • Vào lúc 15:10:01 ngày 17/01/2020
Chi tiết
300
 • Cá nhân hay tổ chức muốn cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam thì phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tiến hành các thủ tục như thế nào?
 • Sở Giao thông Vận tải
 • La Văn Thủ
 • Vào lúc 15:06:47 ngày 17/01/2020
Chi tiết