Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 379 thủ tục
dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
16
 • Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quang ngang Bộ giải quyết tố cáo trong trường hợp nào?
 • Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
 • Nguyễn Thu Uyên
 • Vào lúc 10:53:13 ngày 20/01/2020
Chi tiết
17
 • Bảo vệ vị trí việc làm của người tố cáo gồm các biện pháp gì?
 • Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
 • Nguyễn Anh Tú
 • Vào lúc 10:51:26 ngày 20/01/2020
Chi tiết
18
 • Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo gồm các biện pháp gì?
 • Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
 • Ngô Quốc Tú
 • Vào lúc 10:49:39 ngày 20/01/2020
Chi tiết
19
 • Bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo gồm các biện pháp gì?
 • Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
 • Ma Thị Tuyết
 • Vào lúc 10:47:37 ngày 20/01/2020
Chi tiết
20
 • Bản kê khai tài sản, thu nhập được công khai như thế nào?
 • Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
 • Hà Việt Trung
 • Vào lúc 10:46:18 ngày 20/01/2020
Chi tiết
21
 • Công ty TNHH XYZ tiến hành giải thể công ty. Hội đồng thành viên công ty đã thông qua quyết định giải thể. Vậy thủ tục tiếp theo phải thực hiện đối với quyết định giải thể công ty là gì?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Nông Văn Tiên
 • Vào lúc 22:14:51 ngày 19/01/2020
Chi tiết
22
 • Có tiện ích về đấu thầu qua mạng trên các thiết bị điện thoại thông minh hay không?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Nguyễn Linh Thủy
 • Vào lúc 22:13:20 ngày 19/01/2020
Chi tiết
23
 • Có thể sử dụng từ “tập đoàn” để đặt tên doanh nghiệp hay không?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Âu Thị Thu
 • Vào lúc 22:12:33 ngày 19/01/2020
Chi tiết
24
 • Có thể sử dụng quyền sử dụng đất làm tài sản góp vốn vào doanh nghiệp được không?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Đàm Thị Thơ
 • Vào lúc 22:11:37 ngày 19/01/2020
Chi tiết
25
 • Có thể ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp dưới ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam hay không?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Trần Thị Mỹ Tâm
 • Vào lúc 22:10:45 ngày 19/01/2020
Chi tiết
26
 • Có mấy hình thức đầu tư ra nước ngoài?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Đặng Hồng Quyên
 • Vào lúc 22:09:39 ngày 19/01/2020
Chi tiết
27
 • Công ty tôi phải làm thủ tục gì để được hỗ trợ cho hoạt động tìm kiếm, khai thác thị trường lao động mới?
 • Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
 • Nguyễn Thị Phương
 • Vào lúc 22:07:41 ngày 19/01/2020
Chi tiết
28
 • Công ty tôi có vốn góp của người nước ngoài, công ty tôi có được xin giấy phép xuất khẩu lao động không?
 • Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
 • Sầm Văn Nghi
 • Vào lúc 22:06:44 ngày 19/01/2020
Chi tiết
29
 • Công ty tôi có giấy phép xuất khẩu lao động, điều kiện để chúng tôi được hỗ trợ cho hoạt động củng cố và phát triển thị trường truyền thống là gì?
 • Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
 • Lâm Thị Thu Ngân
 • Vào lúc 22:05:52 ngày 19/01/2020
Chi tiết
30
 • Công ty tôi có giấy phép xuất khẩu lao động, điều kiện để chúng tôi được hỗ trợ cho hoạt động củng cố và phát triển thị trường truyền thống là gì?
 • Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
 • Đường Thị Linh
 • Vào lúc 22:04:53 ngày 19/01/2020
Chi tiết