Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 379 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
271
 • Cho hỏi Thành phần hồ sơ khai báo chất phóng xạ gồm những gì?
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Trần Thị Mỹ Lệ
 • Vào lúc 16:17:11 ngày 19/01/2020
Chi tiết
272
 • Chi phí và các điều kiện khác phục vụ việc đánh giá tại cơ sở của đoàn đánh giá do bên nào chịu trác nhiệm?
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Phan Đình Khánh
 • Vào lúc 16:09:31 ngày 19/01/2020
Chi tiết
273
 • Bệnh viện tôi sử dụng nguồn phóng xạ hở để thực hiện điều trị Y học hạt nhân, vậy chúng tôi có phải khai báo không và khai báo với cơ quan nào?
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Chu Mạnh Hùng
 • Vào lúc 15:56:32 ngày 19/01/2020
Chi tiết
274
 • Bệnh viện tôi nhập máy gia tốc dùng trong y tế thì khai báo với Sở Khoa học công nghệ hay với Cục An toàn bức xạ hạt nhân?
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Nguyễn Chí Huỳnh
 • Vào lúc 15:52:01 ngày 19/01/2020
Chi tiết
275
 • Bệnh viện tôi nhập máy X quang dùng trong y tế thì tôi có phải khai báo với Cục An toàn bức xạ hạt nhân không?
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Lưu Minh Hợp
 • Vào lúc 15:51:06 ngày 19/01/2020
Chi tiết
276
 • Bài báo ISI được công nhận là kết quả của đề tài tính từ thời điểm nào?
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Đinh Dương Hoàng
 • Vào lúc 15:50:08 ngày 19/01/2020
Chi tiết
277
 • Biểu mẫu đăng kí sử dụng MSMV lấy ở đâu?
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Nguyễn Xuân Hiếu
 • Vào lúc 15:48:35 ngày 19/01/2020
Chi tiết
278
 • Bài báo ISI được công nhận là kết quả của đề tài tính từ thời điểm nào?
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Trương Văn Sơn
 • Vào lúc 16:22:15 ngày 17/01/2020
Chi tiết
279
 • Biểu mẫu đăng kí sử dụng MSMV lấy ở đâu?
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Nguyễn Trọng Quý
 • Vào lúc 16:20:27 ngày 17/01/2020
Chi tiết
280
 • Biểu mẫu đăng kí sử dụng MSMV lấy ở đâu?
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Triệu Văn Quân
 • Vào lúc 16:17:47 ngày 17/01/2020
Chi tiết
281
 • Chương trình hỗ trợ kỹ thuật viện trợ PCPNN có cần phải lập ban quản lý không?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Phùng Hoàng Quân
 • Vào lúc 16:14:14 ngày 17/01/2020
Chi tiết
282
 • Chúng tôi có nhu cầu chấm dứt dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục nào?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Chúc Càn Phin
 • Vào lúc 16:12:38 ngày 17/01/2020
Chi tiết
283
 • Chuyên gia nước ngoài được ưu đãi những gì?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Lộc Thị Nhiệm
 • Vào lúc 16:10:56 ngày 17/01/2020
Chi tiết
284
 • Chi phí đối với nhà thầu nước ngoài là bao nhiêu?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Triệu Thị Mấy
 • Vào lúc 16:05:48 ngày 17/01/2020
Chi tiết
285
 • Chi phí để được cấp phát chứng thư số?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Bàn Thị Liên
 • Vào lúc 16:00:07 ngày 17/01/2020
Chi tiết