Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 379 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
211
 • Cá nhân phải đạt tiêu chuẩn như nào mới được đề nghị xem xét Khen thưởng "Huân chương Đại đoàn kết dân tộc"?
 • Sở Nội vụ
 • Phạm Minh Vũ
 • Vào lúc 17:59:31 ngày 19/01/2020
Chi tiết
212
 • Cá nhân người nước ngoài đạt những tiêu chuẩn nào để được xem xét, đề nghị khen thưởng "Huy chương Hữu Nghị"?
 • Sở Nội vụ
 • Đàm Ngọc Viện
 • Vào lúc 17:58:25 ngày 19/01/2020
Chi tiết
213
 • Ban sáng lập thành lập quỹ tối thiểu có bao nhiêu người?
 • Sở Nội vụ
 • Trần Thanh Tùng
 • Vào lúc 17:57:15 ngày 19/01/2020
Chi tiết
214
 • Thẩm quyền Công bố mở cảng cá loại 3?
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Phan Văn Tuân
 • Vào lúc 17:55:29 ngày 19/01/2020
Chi tiết
215
 • Khi cần điều chỉnh đề tài dự án, đơn vị chủ trì đề tài cần gửi văn bản đến cơ quan nào?
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Phạm Hương Trà
 • Vào lúc 17:53:59 ngày 19/01/2020
Chi tiết
216
 • Để được cấp giấy phép khai thác thủy sản thì tổ chức, cá nhân cần phải nộp những loại giấy tờ gì?
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Hoàng Thị Thủy
 • Vào lúc 17:53:05 ngày 19/01/2020
Chi tiết
217
 • Khi nào tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài dự án cần hoàn thiện thuyết minh để trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt?
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Phạm Thị Thùy
 • Vào lúc 17:51:35 ngày 19/01/2020
Chi tiết
218
 • Trình tự để được cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản như thế nào?
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Diệp Thị Thu
 • Vào lúc 17:49:23 ngày 19/01/2020
Chi tiết
219
 • Thành phần của Hội đồng tư vấn tuyển chọn/ giao trực tiếp là những người nào?
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Trần Văn Thanh
 • Vào lúc 17:47:34 ngày 19/01/2020
Chi tiết
220
 • Để được cấp lại giấy phép khai thác thủy sản thì tổ chức, cá nhân cần phải nộp những loại giấy tờ gì?
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Nguyễn Tấn Tài
 • Vào lúc 17:46:30 ngày 19/01/2020
Chi tiết
221
 • Thời hạn mở hồ sơ tuyển chọn/giao trực tiếp là khi nào?
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Phan Văn Sơn
 • Vào lúc 17:45:35 ngày 19/01/2020
Chi tiết
222
 • Thời hạn của Giấy phép khai thác thủy sản là như thế nào?
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Dương Tiến Sinh
 • Vào lúc 17:44:28 ngày 19/01/2020
Chi tiết
223
 • Hồ sơ đăng ký tuyển chọn/giao trực tiếp gồm những gì?
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Hoàng Thị Sáng
 • Vào lúc 17:43:16 ngày 19/01/2020
Chi tiết
224
 • Thế nào là phương thức tuyển chọn hoặc giao trực tiếp đề tài, dự án SXTN cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Đỗ Minh Quân
 • Vào lúc 17:42:04 ngày 19/01/2020
Chi tiết
225
 • Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài có tàu hoạt động thuỷ sản trong vùng biển Việt Nam như thế nào?
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Lê Hồng Oanh
 • Vào lúc 17:39:43 ngày 19/01/2020
Chi tiết