Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 379 thủ tục
dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
1
 • Cán bộ tiếp công dân có trách nhiệm như thế nào trong việc thông báo cho công dân kết quả xử lý‎ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh?
 • Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
 • Nguyễn Quốc Huy
 • Vào lúc 11:08:48 ngày 20/01/2020
Chi tiết
2
 • Các tiêu chí đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng?
 • Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
 • Ma Quốc Huy
 • Vào lúc 11:07:59 ngày 20/01/2020
Chi tiết
3
 • Các quy định về hình thức công khai?
 • Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
 • Lương Thị Thu Hằng
 • Vào lúc 11:07:11 ngày 20/01/2020
Chi tiết
4
 • Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại?
 • Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
 • Hoàng Thị Hằng
 • Vào lúc 11:06:14 ngày 20/01/2020
Chi tiết
5
 • Các hành vi nào bị nghiêm cấm theo Luật PCTN?
 • Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
 • Đàm Việt Cường
 • Vào lúc 11:05:25 ngày 20/01/2020
Chi tiết
6
 • Các hành vi nào bị coi là hành vi tham nhũng?
 • Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
 • La Văn Cương
 • Vào lúc 11:04:20 ngày 20/01/2020
Chi tiết
7
 • Các cơ quan, tổ chức, đơn vị nào thực hiện việc giám sát công tác phòng, chống tham nhũng?
 • Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
 • Lý Thị Chuyền
 • Vào lúc 11:03:19 ngày 20/01/2020
Chi tiết
8
 • Các bước tiến hành xác minh nội dung khiếu nại?
 • Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
 • Trương Ngọc Ánh
 • Vào lúc 11:02:31 ngày 20/01/2020
Chi tiết
9
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong trường hợp nào?
 • Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
 • Quan Thị Ngọc Ánh
 • Vào lúc 11:01:41 ngày 20/01/2020
Chi tiết
10
 • Chủ tịch UBND cấp xã phải trực tiếp tiếp công dân bao nhiêu lần trong 1 tuần
 • Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
 • Nguyễn Vân Anh
 • Vào lúc 11:00:44 ngày 20/01/2020
Chi tiết
11
 • Chủ tịch UBND cấp xã phải trực tiếp tiếp công dân bao nhiêu lần trong 1 tháng
 • Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
 • Chắng Kiều Xuân
 • Vào lúc 10:59:58 ngày 20/01/2020
Chi tiết
12
 • Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trực tiếp tiếp công dân bao nhiêu lần trong 1 tháng
 • Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
 • Bàn Thị Xuân
 • Vào lúc 10:58:48 ngày 20/01/2020
Chi tiết
13
 • Chủ tịch UBND cấp huyện phải trực tiếp tiếp công dân bao nhiêu lần trong 1 tháng
 • Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
 • Hoàng Thị Xoan
 • Vào lúc 10:57:37 ngày 20/01/2020
Chi tiết
14
 • Chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại như thế nào?
 • Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
 • Phạm Khánh Vy
 • Vào lúc 10:55:57 ngày 20/01/2020
Chi tiết
15
 • Chánh án tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết tố cáo trong trường hợp nào?
 • Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
 • Ma Thị Viện
 • Vào lúc 10:54:30 ngày 20/01/2020
Chi tiết