Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu kinh doanh lô hàng mô tô hai bánh chưa qua sử dụng. Đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết thủ tục đăng kiểm nhập khẩu được quy định tại văn bản nào?

Phan Thị Nghệ — lúc 21:20:21 ngày 19/01/2020

Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu kinh doanh lô hàng mô tô hai bánh chưa qua sử dụng. Đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết thủ tục đăng kiểm nhập khẩu được quy định tại văn bản nào?

Trả lời

Trường hợp này, thủ tục đăng kiểm nhập khẩu được quy định tại Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy và Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2018 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

Quản trị hệ thống — lúc 21:20:38 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi