Công ty chúng tôi có sản xuất, lắp ráp xe chở người 4 bánh có gắn động cơ chỉ hoạt động trong khu vui chơi giải trí, sân gôn thì có phải thực hiện chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hay không?

Lê Văn Linh — lúc 21:18:28 ngày 19/01/2020

Công ty chúng tôi có sản xuất, lắp ráp xe chở người 4 bánh có gắn động cơ chỉ hoạt động trong khu vui chơi giải trí, sân gôn thì có phải thực hiện chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hay không?

Trả lời

Theo quy định tại thông tư 86/2014/TT-BGTVT ban hành ngày 31/12/2014 thì xe 4 bánh chở người có gắn động cơ được phân thành 02 loại xe tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế và xe không tham gia giao thông. Loại xe công ty đang dự kiến sản xuất, lắp ráp là loại xe không tham gia giao thông và việc chứng nhận chất lượng đối với loại xe này được thực hiện theo quy định tại Thông tư 86/2014/TT-BGTVT ban hành ngày 31/12/2014.

Quản trị hệ thống — lúc 21:18:47 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi