Công trình thiết yếu bao gồm những công trình nào?

Nguyễn Tiến Lập — lúc 21:16:10 ngày 19/01/2020

Công trình thiết yếu bao gồm những công trình nào?

Trả lời

Công trình thiết yếu bao gồm:a) Công trình phục vụ yêu cầu đảm bảo an ninh, quốc phòng;b) Công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bao gồm các công trình viễn thông, điện lực, công trình chiếu sáng đường bộ, cấp nước, thoát nước, xăng, dầu, khí, năng lượng, hóa chất.(Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông thư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017).

Quản trị hệ thống — lúc 21:16:26 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi