Ai có thẩm quyền cung cấp, xác nhận nguồn gốc của thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn?

Hà Đình Quân — lúc 20:48:19 ngày 19/01/2020

Ai có thẩm quyền cung cấp, xác nhận nguồn gốc của thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn?

Trả lời

Theo đó, tại Điều 24 Nghị định 38/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khí tượng thủy văn có quy định:Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn và xác nhận nguồn gốc của thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn gồm:- Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn.- Tổ chức sự nghiệp công lập về khí tượng thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.- Cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ quản lý trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.Trên đây là nội dung giải đáp về thẩm quyền cung cấp, xác nhận nguồn gốc của thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

Quản trị hệ thống — lúc 20:48:35 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi