Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ được quy định tại các văn bản nào?

Sầm Thị Tính — lúc 16:58:07 ngày 19/01/2020

Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ được quy định tại các văn bản nào?

Trả lời

- Thông tư liên tịch số 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG ngày 6/6/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện một số điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân về Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ.- Thông tư liên tịch số 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện một số điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ.

Quản trị hệ thống — lúc 16:58:23 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi