Chuyên gia đang công tác tại tổ chức tư vấn, chứng nhận nhưng đóng bảo hiểm tại đơn vị khác thì có được không?

Nguyễn Quang Linh — lúc 16:20:24 ngày 19/01/2020

Chuyên gia đang công tác tại tổ chức tư vấn, chứng nhận nhưng đóng bảo hiểm tại đơn vị khác thì có được không?

Trả lời

Theo quy định thì chuyên gia phải công tác và đóng bảo hiểm tại tổ chức tư vấn, chứng nhận thì mới đáp ứng.

Quản trị hệ thống — lúc 16:22:43 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi