Cách thức nộp hồ sơ như thế nào?

Triệu Quốc Bảo — lúc 15:17:36 ngày 17/01/2020

Cách thức nộp hồ sơ như thế nào?

Trả lời

Nộp trực tiếp tại Cục Viễn thông hoặc gửi theo đường bưu chính về Cục Viễn thông tại địa chỉ Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Quản trị hệ thống — lúc 15:19:16 ngày 17/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi