Các cách thức thực hiện nộp hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại?

Lương Thùy Linh — lúc 09:24:31 ngày 17/01/2020

Các cách thức thực hiện nộp hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại?

Trả lời

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau:

- Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến Cục Xúc tiến thương mại – 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

- Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở Cục Xúc tiến thương mại;

- Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Bộ Công Thương cung cấp

Quản trị hệ thống — lúc 09:29:44 ngày 17/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi