Căn cứ pháp lý của thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá ?

Bàn Văn Trường — lúc 10:30:19 ngày 13/01/2020

Căn cứ pháp lý của thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá ?

Trả lời

Chưa có văn bản quy định về phí, lệ phí thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá

Quản trị hệ thống — lúc 10:36:51 ngày 13/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi