Hồ sơ thực hiện thủ tục Xóa đăng ký tàu cá?

Bàn Thị Sâm — lúc 10:22:05 ngày 13/01/2020

Hồ sơ thực hiện thủ tục Xóa đăng ký tàu cá?

Trả lời

Tàu cá bị xóa đăng ký thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Tàu cá bị hủy, phá dỡ hoặc chìm đắm không thể trục vớt;b) Tàu cá bị mất tích sau 01 năm kể từ ngày thông báo chính thức trên phương tiện thông tin đại chúng;c) Tàu cá được xuất khẩu, bán, tặng cho, viện trợ;d) Theo đề nghị của chủ tàu cá.

Quản trị hệ thống — lúc 10:28:55 ngày 13/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi