Bạn tôi là người Nhật Bản vừa về nước tuần trước nay muốn quay lại Việt Nam du lịch thì nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực được không?

Doãn Thị Thùy Linh — lúc 10:02:00 ngày 13/01/2020

Bạn tôi là người Nhật Bản vừa về nước tuần trước nay muốn quay lại Việt Nam du lịch thì nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực được không?

Trả lời

Căn cứ pháp lý của thủ tục Xóa đăng ký tàu cá gồm:Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá

Quản trị hệ thống — lúc 10:18:23 ngày 13/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi