Bông thủy tinh cách nhiệt chống cháy có phải kiểm định không? Thành phần hồ sơ đề nghị kiểm định như thế nào?

Cao Thị Thùy — lúc 09:56:43 ngày 13/01/2020

Bông thủy tinh cách nhiệt chống cháy có phải kiểm định không? Thành phần hồ sơ đề nghị kiểm định như thế nào?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 20 Luật số 47/2014/QH13, người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thị hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng và phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày.

Quản trị hệ thống — lúc 10:02:17 ngày 13/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi