Anh trai tôi công tác trong lực lượng CAND. Năm 2019, anh tôi mất do mắc bệnh hiểm nghèo. Như vậy thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho mẹ tôi còn giá trị sử dụng hay không?

Lã Thu Linh — lúc 09:51:43 ngày 13/01/2020

Anh trai tôi công tác trong lực lượng CAND. Năm 2019, anh tôi mất do mắc bệnh hiểm nghèo. Như vậy thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho mẹ tôi còn giá trị sử dụng hay không?

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 28/12/2015 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân, thì trường hợp của Anh nêu không thuộc trường hợp thu hồi thẻ bảo hiểm y tế. Do vậy, thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho mẹ anh tiếp tục được sử dụng cho đến hết thời hạn mà cơ quan của anh trai anh đã đóng bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội. Để tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, anh có thể tra cứu trên trang Web của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại đị chỉ http://baohiemxahoi.gov.vn

Quản trị hệ thống — lúc 09:54:21 ngày 13/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi