Giấy phép lái xe quốc tế có thời hạn bao lâu?

Mai Hoa — lúc 11:24:53 ngày 20/11/2019

Giấy phép lái xe quốc tế có thời hạn bao lâu?

Trả lời

Điều 5 Thông tư 29/2015/TT-BGTVT ngày 6/7/2015 của Bộ GTVT quy định về cấp, sử dụng GPLX quốc tế quy định:Giấy phép lái xe quốc tế có thời hạn không quá 03 năm, kể từ ngày cấp và phải phù hợp với

Quản trị hệ thống — lúc 11:25:09 ngày 20/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi