Tôi nhận được Email yêu cầu bổ sung hồ sơ, vậy tôi bổ sung bằng cách nào?

Việt Tuấn — lúc 11:22:52 ngày 20/11/2019

Giấy phép lái xe của tôi sắp hết hạn, Tôi phải đến đâu để được đổi giấy phép lái xe ?

Trả lời

Bạn có thể đến bộ phận cấp, đổi giấy phép lái xe thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

Quản trị hệ thống — lúc 11:23:40 ngày 20/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi