Cơ quan nào thực hiện thẩm quyền cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ?

Nguyễn Thị Anh — lúc 11:18:26 ngày 20/11/2019

Cơ quan nào thực hiện thẩm quyền cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ?

Trả lời

Cơ quan thực hiện thẩm quyền cấp phép thi công là Cục Quản lý đường bộ hoặc Sở Giao thông vận tải được giao quản lý tuyến quốc lộ.(Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT)

Quản trị hệ thống — lúc 11:19:13 ngày 20/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi