Con tôi đã được đăng ký khai sinh tại cơ quan hộ tịch nước ngoài với tên nước ngoài, tôi muốn đề nghị cấp giấy khai sinh và làm hộ chiếu Việt Nam thì phải làm những thủ tục gì?

Chí Thanh — lúc 11:04:25 ngày 20/11/2019

Con tôi đã được đăng ký khai sinh tại cơ quan hộ tịch nước ngoài với tên nước ngoài, tôi muốn đề nghị cấp giấy khai sinh và làm hộ chiếu Việt Nam thì phải làm những thủ tục gì?

Trả lời

- Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, tên của công dân VN phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam...”. Để cấp giấy khai sinh và làm hộ chiếu Việt Nam cho cháu, trước hết chị cần làm thủ tục xin cấp trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh cho trẻ với tên gọi nước ngoài như ghi trong giấy khai sinh do cơ quan hộ tịch nước ngoài cấp, hồ sơ bao gồm: tờ khai xin ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh, giấy khai sinh do nước ngoài cấp và bản dịch tiếng Anh (đã được Bộ Ngoại giao nước đó chứng thực).- Sau đó, anh/chị sẽ làm thủ tục thay đổi tên cháu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Hồ sơ gồm: Tờ khai xin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, hộ chiếu của người đề nghị. ĐSQ sẽ cấp Trích lục thay đổi hộ tịch cho trẻ và sau đó cấp Trích lục khai sinh và hộ chiếu phổ thông cho cháu. Tuy nhiên, anh/chị cần lưu ý là tên trẻ không thống nhất trong giấy tờ hộ tịch do nước ngoài cấp và Việt Nam cấp nên có thể gây khó khăn cho trẻ trong việc thực hiện thủ tục với nước sở tại.

Quản trị hệ thống — lúc 11:06:16 ngày 20/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi