Tôi muốn tra cứu hồ sơ qua qua tin nhắn thì phải làm như thế nào?

Hoàng Tuyên — lúc 08:02:56 ngày 12/11/2019

Tôi muốn tra cứu hồ sơ qua qua tin nhắn thì phải làm như thế nào?

Trả lời

Anh/Chị vui lòng nhập tin nhắn theo cú pháp: TTHC < số hồ sơ > gửi về tổng đài 8188

Quản trị hệ thống — lúc 08:03:42 ngày 12/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi