Tôi phải làm thế nào để nộp hồ sơ qua mạng?

Mai Hoa — lúc 07:48:48 ngày 12/11/2019

Tôi muốn nộp hồ sơ qua mạng thì phải làm thế nào ?

Trả lời

B1. Anh/chị truy cập vào website: dichvucong.tuyenquang.gov.vn
B2: Chọn "Nộp nộp hồ sơ trực tuyến ".
B3: Chọn "Cơ quan thực hiện" và tìm kiếm tên thủ tục của anh/chị và bấm "Chọn".
B4: Chọn đúng cơ quan tiếp nhận hồ sơ, nhập đầy đủ thông tin và đính kèm thành phần hồ sơ.
B5: Tích "Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên" và bấm "tiếp tục"
B6: Nhập mã captcha và ấn "tiếp tục", rồi làm theo các bước tiếp theo

Quản trị hệ thống — lúc 07:50:44 ngày 12/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi